Revista de HR

Studiu de caz: Societate aflata in dizolvare. Ce se intampla cu salariatii?

Buna! Astazi vom analiza cazul unei societati aflate in faza finala de dizolvare, radiere. Angajatorul mai are inca contracte active, dar si contracte suspendate.
Conform art. 56 alin. (1) lit. (a) din Legea 53/2003 - Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de munca inceteaza de drept:
la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii.
In cazul contractelor de munca suspendate, art. 49 din Codul Muncii face referire la situatia acestora:
 
Alin. (5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
Alin. (6) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.
 
Astfel, atunci cand intervine o cauza de incetare de drept aceasta preleveaza. In concluzie, contractele de munca inceteaza de drept la dizolvarii angajatorului persoana juridica.
 
Ce se intampla cu salariatii?
Dupa incetarea contractului de munca, acestia pot depune dosarul pentru indemnizatia de somaj, daca indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 anterioare depunerii cererii.
La incetarea contractului de munca, angjatorul are obligatia de a elibera angajatului, la cererea acestuia, urmatoarele documente:
- decizia de incetare a contractului de munca;
- nota de lichidare;
- adeverinta de vechime (angajatorul are obligatia de a elibera adeverinta de vechime conform H.G. 877/2016);
- adeverinta cu baza de calcul privind concediile medicale pe ultimele 6 luni;
- adeverinta de venit (ce inlocuieste fisa fiscala).

Zile libere in 2017


Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza:


 • 1 si 2 ianuarie - Anul Nou;

 • 24 ianuarie - Ziua Principatelor Unite;

 • 16 aprilie si 17 aprilie - Prima si a doua zi de Pasti;

 • 1 mai - Ziua internationala a muncii;

 • 1 iunie - Ziua Copilului;

 • 4 iunie si 5 iunie - Prima si a doua zi de Rusalii;

 • 15 august - Adormirea Maicii Domnului;

 • 30 noiembrie - Sfantul Andrei;

 • 1 decembrie - Ziua Nationala;

 • 25 si 26 decembrie - Prima si a doua zi de Craciun.
Totusi, Codul Muncii republicat prevede doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare legala (daca e cazul):
 1. angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
 2. angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca, din motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucruIn plus, daca ziua de sarbatoare legala este intr-o zi de rapaus saptamanal, sporul acordat este de 200%.


Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Noua valoare a unui tichet de masa - 1 decembrie 2016


Conform Legii 218/2016, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 931 din 18.11.2016, valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15 lei si se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii legii in Monitorul Oficial, adica 01.12.2016.

De retinut faptul ca angajatorii nu sunt obligati sa acorde tichete de masa cu valoarea lor maxima, ci doar sa se incadreze in ea.
Noi obligatii ale angajatorilor 2016
Odata cu intrarea in vigoare a H.G. 877/2016 privind modificarea si completarea H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, 
la incetarea activitatii salariatului/persoanei platite din fonduri publice, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate.
Neeliberarea adeverintei salariatului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1000 lei. 

Totodata, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia un extras din registrul privat/public, datat si certificat ''conform cu originalul'', sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, asa cum rezulta din registrul privat/public si din dosarul personal/profesional, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

In plus, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la Inspectia Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea pe care a desfasurat-o in calitate de angajat/persoana platita din fonduri publice, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, intr-un termen de 5 zile de la data solicitarii.

Data intrarii in vigoare a celor prezentate mai sus: 28.11.2016.


Fisiere atasate: 

 

Noua valoare a unui tichet de masa incepand cu luna mai 2016
Conform Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor varstnice nr. 934 din 2016 si publicat in Monitorul Oficial din data de 16.05.2016, noua valoare nominala indexata a unui tichet de masa, este de 9,57 lei incepand cu luna mai a anului 2016

Textul din lege il puteti consulta aici.


Legea antifumat - cum o aplicam la locul de munca?Asa cum bine stim, incepand din data de 17.03.2016 intra in vigoare si aplicare Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii 349/20012 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun prin interzicerea completa a fumatului in toate spatiile publice inchise, in spatiile inchise de la locul de munca si in locurile de joaca pentru copii.
Astfel, potrivit Legii 15/2016, prin spatiu inchis de la locul de munca se intelege orice spatiu care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat intr-un loc de munca asa cum este el definit de Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
In concluzie, locul de munca reprezinta locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.
Daca intr-o zona a unui spatiu de locuit se desfasoara activitati economice, atunci respectiva zona devine loc de munca, iar fumatul este interzis.

Locurile unde se poate fuma in cadrul intreprinderii si/sau unitatii sunt spatiile fara acoperis sau cu acoperis si cu mai putin de doi pereti (curte, balcoane deschise, terase deschise). 

Obligatiile angajatorului:
- angajatorul are obligatia de a elabora si de a pune in aplicare regulamente interne care sa contina prevederi prin care se interzice fumatul in spatiile inchise de la locul de munca si sanctiuni pentru incalcarea interdictiei de a fuma;
- angajatorul trebuie sa marcheze spatiile mentionate cu indicatoare cu mesajul <Fumatul interzis> si cu simbolul international, respectiv tigareta barata de o linie transversala.
- totodata angajatorul poate sa recurga la sanctiuni precum desfacerea contractului individual de munca sau chiar plata unor despagubiri care sa acopere prejudiciul cauzat prin incalcarea regulilor privind fumatul. 
- desemnarea unei persoane responsabile care va elabora si va pune in aplicare regulamentele interne pentru aplicarea prevederilor legii 15/2016, inclusiv prin prevederea incalcarii ca abatere disciplinara si marcarea spatiilor mentionate cu indicatoare prin care sa se indice fumatul interzis.
Sanctiuni:
Un angajat poate fi sanctionat pentru ca fumeaza intr-un spatiu inchis de la locul de munca de catre:
- angajator, prin regulamentul intern in care sunt prevazute sanctiuni interne pentru nerespectarea interdictiei de a fuma la locul de munca. Aceste sanctiuni sunt conform art. 248 alin. 1 din Legea 53/2003 - Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 
- un reprezentant al Politiei Locale sau MAI atunci cand acesta constata, in cadrul unei actiuni de control, ca angajatul fumeaza intr-o zona in care fumatul este interzis.
O persoana juridica poate fi sanctionata:
- de catre un reprezentant al Politiei Locale sau MAI atunci cand acesta constata, in cadrul unei actiuni de control, ca angajatii sai si/sau alte persoane fizice straine fumeaza intr-o zona in care fumatul este interzis;
- de catre inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca atunci cand acestia constata ca sunt incalcate prevederile art. 39 alin. 9 lit. (e) din Legea 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata acestia sunt abilitati sa verifice daca regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare la raspunderea disciplinara a salariatilor pentru nerespectarea prevederilor Legii 15/2016.
Sesizarea incalcarii legii se poate face si de catre angajati prin:
- apelarea numarului de telefon al celei mai apropiate sectii de politie locala;
- prin apelarea ITM-ului, in cazul in care angajatorul nu are elaborat/completat regulamentul intern conform art. 5 din legea 15/2016.
Amenzi contraventionale:
- nerespectarea de catre angajati a prevederilor legii 15/2016, se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei;
- nerespectarea de catre persoanele juridice a prevederilor legii 15/2016, se sanctioneaza cu amenda de 5000 lei si cu sanctiunea complementara de suspendare a activitatii sau cu sanctiunea complementara de inchidere a unitatii.

Fisiere atasate:
1. Legea 15/2016 (format .pdf)